بروزرسانی 1397/10/10

جستجو
Menu

تاریخچه

استان چهارمحال و بختیاری با مساحتی بالغ بر 16364 کیلومتر مربع در بین رشته کوه های مرتفع زاگرس واقع شده است. جمعیت استان 857910 نفر می باشد که در هفت شهرستان شهرکرد، بروجن،فارسان،اردل ،کیار ، لردگان و کوهرنگ زندگی می کنند. بیش از 69% مردم استان تحت پوشش صندوقهای بیمه ای مختلف اداره کل بیمه خدمات درمانی استان می باشند. درراستای اجرای قانون بیمه همگانی و هم زمان با تاسیس سازمان بیمه خدمات درمانی درسال 1374 ، اداره کل بیمه خدمات درمانی استان چهارمحال بختیاری نیزبا ماموریت زیرپوشش قراردادن کلیه آحادجامعه، در قالب صندوق های بیمه ای چهارگانه : کارکنان دولت ، روستاییان و عشایر ، سایر اقشار ، خویش فرمایان فعالیت خود را آغاز ومتعاقب آن درتلاشی مضاعف با تاسیس صندوق خویش فرمایان بستری شهری و به دنبال آن طرح ارتقاء بیمه درمان روستاییان و عشایرو شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، کلیه افراد فاقد هرگونه بیمه درمان اعم از شهری یاروستائی را بدون پرداخت حق سرانه، زیر چتر حمایتی سازمان بیمه خدمات درمانی قرارداده و بستری را جهت دریافت خدمات از طریق خرید خدمات از موسسات فراهم نماید . در تاریخ 1/7/1391 سازمان بیمه خدمات درمانی با هدف تجمیع بیمه های درمانی واحد و اجرای برنامه ملی پزشک خانواده به سازمان بیمه سلامت ایران، این اداره کل نیز به اداره کل بیمه سلامت استان چهارمحال و بختیاری تغییر نام داد.