بروزرسانی 1397/10/10

جستجو
Menu

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

پیشگامی بیمه سلامت درحوزه بهبود روش ها و نظام های مدیریتی

909بازدید
آبان 29, 1398

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت درهمه فعالیت های دولت ازجمله حوزه بهبود روش ها و نظام های مدیریتی پیشگام است، به طوری که سازمان بیمه سلامت حوزه بیمه گری ، چاپ و صدور دفترچه را به بیش از هزار و 300 پیشخوان درسطح کشور واگذار کرده است.

به گز ارش خبرنگار آی هینا، شاهرخ رامزی درمراسم امضاء تفاهم نامه میان سازمان بیمه سلامت و مرکز آموزش مدیریت دولتی گفت: سازمان بیمه سلامت با حدود 5 هزار نفر درکل کشور، 31 اداره کل استانی و حدود 300 اداره شهرستانی درحال ارایه خدمت به بیش از 40 میلیون نفراز جمعیت کل کشور است، 85 درصد از 40 میلیون نفر رایگان از خدمات پوشش بیمه ای استفاده می کنند.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت افزود: بیمه از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است که درسال 74 تحت عنوان سازمان بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت شکل گرفت و به تدریح رشد وتوسعه پیدا کرد، درنهایت روستاییان، عشایر، شهرهای کمتر از 20 هزار نفر، سایراقشار شامل طلاب، خانواده معظم شهدا، دانشجویان و با اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود 11 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سازمان بیمه سلامت قرارگرفتند.
رامزی تصریح کرد: درحال حاضرهنوز حدود 10 درصد ازجمعیت ایران فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند، لذا طبق مصوبه 27 مرداد سال جاری سازمان بیمه سلامت مکلف شد که پوشش اجباری بیمه سلامت را طی یکسال با مهلت 6 ماهه برای افراد فاقد پوشش بیمه اجرایی کند. برای ارایه خدمات سلامت به این 40 میلیون نفر با حدود 44 هزار موسسه ارایه دهنده خدمات سلامت، تفاهم نامه امضا شده است.
وی تاکید کرد: بیش از 22 هزار مرکز بهداشت شهرستانی و خانه بهداشت روستایی با بیمه سلامت همکاری دارند، تمامی روستاییان برای استفاده از خدمات تخصصی باید از نظام ارجاع پزشک خانواده استفاده کنند،  درحال حاضر هر پزشک خانواده 4 هزارروستایی را تحت پوشش قرارداده است؛ همچنین دراستان های مازندران و فارس نظام پزشک خانواده شهری مستقرشده است.
رامزی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت سالیانه بیش از 17 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بودجه عمومی را صرف توسعه پوشش بیمه ای مردم می کند، البته دربازنگری ساختار سازمان بیمه سلامت معاونت آی تی تعریف شد تا 4 پروژه ملی از جمله استحقاق سنجی مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: درطول سال 185 میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی و موسسات ثبت می شود، حدود 6 میلیون بارمراجعه مربوط به حوزه بستری بوده که بیش از 60 درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.
رامزی اظهارداشت: در حال حاضر پزشکان در 235 شهر نسخه نویسی الکترونیکی انجام داده و درداروخانه ها و برای اقدامات پاراکلینیکی خدمات به صورت الکترونیکی دراختیارمردم قرار می گیرد، لذا دریک برنامه یکساله تلاش می شود که 50 درصد شهرهای کشور تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیکی قرار گیرد، از سوی دیگر حدود 160 هزار نفر بیمار صعب العلاج درکشور وجود دارد که حدود 65 تا 70 هزارنفر از آنها تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند که سازمان بیمه سلامت برای ارایه خدمات به این بیماران سالیانه بیش از هزار و 100 میلیارد تومان هزینه می کند.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت باید دانش محورشود، لذا جهت دستیابی به این هدف، دو موضوع پیشگامی درتربیت مدرسان ذی صلاح درجهت تبادل تجربیات و کانون ارزیابی مورد توجه قرار گیرد. لذا انتصابات باید مبتنی بر کانون ارزیابی انجام شود؛ البته درحوزه انتصاب مدیران زن هم گام های مناسبی برداشته شده است./22

print