بروزرسانی 1397/10/10

جستجو
Menu

مزایده و مناقصه

9بازدید
شهریور 10, 1399

این اداره کل تا نیمه اول شهریور ماه سال جاری معامله بالاتر از سطح معاملات متوسط که مشمول قانون مزایده یا مناقصه باشد نداشته است .

print